TEAMBUILDING hiểu theo cách khác

13:53 | 1-11-2016
Để có đội ngũ vững mạnh, ngoài sự gắn kết còn phải là một đội ngũ chung lòng, chung mục tiêu, biết phối hợp làm việc với nhau một cách nhuần nhuyễn dựa trên sự thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu và năng lực cốt lõi của từng người để bổ khuyết cho nhau..

Xây dựng đội và tinh thần làm việc đồng đội

14:50 | 27-10-2010
Một đội bền chặt là một tập thể của những cá nhân quan tâm lẫn nhau và cam kết thực hiện nhiệm vụ. Họ luôn năng động trong việc kết hợp năng lượng

Teambuilding giúp thay đổi văn hóa “làm việc tập thể”

16:01 | 26-5-2011

Teambuilding là cơ hội để mọi thành viên cùng khẳng định đích chung của tổ chức, vì vậy các doanh nghiệp cần tận dụng tối đa sự kiện Teambuilding..

3 nhân tố "chống lại" đoàn kết nội bộ

14:36 | 16-11-2016
Nhiều doanh nghiệp (DN) thừa nhận nội bộ tổ chức đang thiếu đoàn kết và DN thậm chí có thể đang hoạt động loạn chức năng. Họ thử mọi cách và cố gắng áp dụng những phương thức khác nhau. Nhưng DN sớm bị thất vọng do cấu trúc tổ chức và các quy trình vẫn không có gì thay đổi, và ngay từ đầu đã không được thiết kế để khuyến khích sự hợp tác nội bộ.

Team-building trong doanh nghiệp siêu nhỏ

17:01 | 10-12-2013
Các doanh nghiệp siêu nhỏ của Việt Nam dường như vẫn chưa nâng cao hiệu quả làm việc đội nhóm.

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Xem tiếp
Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com