Những kỹ năng giải quyết vấn đề bạn cần biết

08:35 | 25-2-2015
Trong cuộc sống hàng ngày cũng như công việc, có rất nhiều sự việc phức tạp buộc chúng ta phải có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Vấn đề khi làm việc nhóm và cách giải quyết

10:04 | 14-11-2013
làm việc nhóm vẫn là một hình thức phổ biến và có mặt ở khắp nơi. Điều đó có nghĩa là mỗi cá thể người chúng ta trong cộng đồng hàng ngày đều phải sống trong môi trường nhóm. Các vấn đề khi làm việc nhóm như bất đồng quan điểm, không hiểu ý đồng đội, xung đột hay các vấn đề cá nhân .

5 bước giải quyết xung đột nhóm

09:02 | 17-4-2011
Tranh luận là một phần tất yếu và cần thiết trong làm việc nhóm. Tuy nhiên, nó chỉ phát huy tính hữu ích khi đó là cuộc tranh luận trong hòa bình và tất cả xoay quanh vấn đề của công việc chung. Trong thực tế, những sự tranh cãi dễ bị vượt ra khỏi tầm kiểm soát và gây ảnh hưởng xấu đến công việc và mối quan hệ của nhóm.
Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com