Bỏ các thói xấu để hoàn thiện kỹ năng giao tiếp

10:46 | 22-10-2013
Mỗi người chúng ta có một mớ thói xấu, và ai cũng biết rằng thay đổi các thói xấu này nói dễ hơn làm. Đương nhiên là chúng ta luôn luôn có các cách để bỏ thói xấu và thực hành bỏ thói xấu từ từ. Nhưng thực hành để bỏ được 10 tật xấu mình đang có, chẳng là chuyện dễ dàng.

Tính cách người Nhật bài học cho thành công

13:38 | 28-5-2013
Tại sao nước Nhật nhỏ bé với rất ít tài nguyên thiên nhiên lại trở thành một nền kinh tế hùng mạnh khiến mọi quốc gia khác phải kiêng nể? Câu trả lời nằm trong phong cách làm việc của họ: độc đáo, khác biệt và hiệu quả. Ở đó có những bài học rất quý giá cho bất kỳ ai muốn thành công.

Nghệ thuật phản hồi

16:04 | 6-6-2011
Phản hồi sao cho phù hợp với từng người và tạo ra động lực làm việc là kỹ năng mà doanh nhân cần quan tâm. Ý kiến phản hồi của lãnh đạo phải đụng đến động lực của mỗi cá nhân và đưa mục tiêu của cấp dưới hòa vào mục tiêu của công ty.

Những điều Nên và Không Nên làm trong việc đưa ra phản hồi

14:40 | 27-10-2010
Khả năng đưa ra những phản hồi có hiệu quả không chỉ là một kỹ năng tốt trong kinh doanh, đó còn là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

8 cách lắng nghe để thấu hiểu

12:03 | 27-10-2010
Để làm một người biết lắng nghe, trước hết bạn phải biết cách lắng nghe. Hầu hết người ta thường không thật sự giao tiếp với nhau.
Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com