NÚT DÂY

15:24 | 9-6-2011
Nút dây Ở nơi hoang dã, dây là một vật dụng rất thiết yếu, vì thế các bạn cần phải biết một số núi dây cơ bản để đem áp dụng cụ, 

Các bước chuẩn bị cho một cuộc trại

14:09 | 2-11-2011
Để chuẩn bị cho một cuộc trại, chúng ta lần lượt tiến hành những điểm sau:
Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com