06:35 | 27/09/2018

Team Building với Team Bonding: Đâu là sự khác biệt

Bạn cho rằng đó chỉ là những cách khác nhau để cùng nói về một điều? Lập kế hoạch cho các hoạt động xây dựng nhóm cho nhóm của bạn?

Thoạt nhìn, nhiều người có thể không nhận ra rằng các thuật ngữ “Team Building” và “Team Bonding” không phải là một hay giống nhau. Chúng tôi thậm chí dám cược rằng nhiều người ngoài thậm chí có thể nhìn thấy hai thuật ngữ này được đề cập trong cùng một lúc như lần đầu tiên ở đây. Vâng, Team Building và Team Bonding, cả hai khái niệm rất quan trọng để nuôi dưỡng một đội ngũ hiệu quả, và nó sẽ giúp cho mọi trưởng nhóm đủ tốt để nắm bắt đầy đủ cả hai khái niệm, và biết cách xây dựng trên từng khái niệm. Vì vậy, sự khác biệt là gì?

TEAM BUILDING

Tóm lại, Team Building đề cập đến mọi nỗ lực nhằm giúp nhóm của bạn hoạt động hiệu quả hơn, với NĂNG SUẤT của nhóm làm trọng tâm chính. Các hoạt động của Team Building thường liên quan đến những người tham gia làm việc cùng nhau như một nhóm để đạt được một mục tiêu cụ thể hoặc nhằm giải quyết một vấn đề. Các hoạt động của Team Building rất tuyệt vời để phát triển sự nhanh nhẹn của nhóm và tăng cường cảm giác phối hợp làm việc cùng nhau, điều này có thể đã không được chú ý hàng ngày, nhưng lại rất quan trọng đối với một nhóm hiệu quả. Các hoạt động Xây dựng đội ngũ hiệu quả bao gồm khái niệm về các vai trò cá nhân riêng lẻ cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung. Một ví dụ về hoạt động Team Building tuyệt vời là chương trình Dàn nhạc hoà tấu (Team Music’s Brand), nơi các nhóm học chơi nhạc thực tế với nhau nhờ vào việc thực hiện vai trò của họ tốt trên các nhạc cụ cá nhân.

TEAM BONDING

Khi Team Building tập trung vào năng suất tập thể của một nhóm, khái niệm về Team Bonding tập trung vào việc tăng cường MỐI QUAN HỆ trong một nhóm. Một hoạt động của Team Building cũng có thể đạt được các thành phần của Team Bonding, nhưng một hoạt động liên kết nhóm có thể không nhất thiết đạt được kết quả dành cho hoạt động Team Building. Các hoạt động của Team Bonding mang tính chung chung - mặc dù không nhất thiết - đơn giản hơn các hoạt động Team Building, và có thể đơn giản là liên kết các thành viên trong nhóm dành thời gian cùng nhau qua karaoke hoặc một ngày tại các bộ phim. Tuy nhiên, người ta có thể lập luận rằng không có hoạt động nào của Team Building có thể thực sự hiệu quả mà không có ít nhất một khía cạnh của Team Bonding. Bên cạnh việc chỉ đơn giản là biết cách làm việc với nhau, các mối quan hệ tốt trong một nhóm là chìa khóa để nâng cao hiệu quả của một nhóm. Tuy nhiên, các hoạt động liên kết nhóm thường là đầu tư lớn hơn trong khía cạnh quan hệ của một nhóm chứ không phải khía cạnh kinh doanh của nó.

Phương Thảo biên dịch,

Tham khảo: Teammusic.com / Teambonding.com

Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com