16:18 | 14/12/2011

1. HUẾ – SÀI GÒN – HÀ NỘI

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện các động tác.
Luật chơi: Huế: Ngồi, tay chống nạnh.
Sài-gòn: Đứng rùn chân, tay chống nạnh.
Hà-Nội: Đứng thẳng, tay xuôi, tư thế nghiêm.
Qt vừa nói vừa làm cử điệu, tất cả làm theo, nhưng làm theo lời Qt nói chứ không làm theo cử điệu của Qt. Ai làm sai sẽ có hình phạt.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi.
Lưu ý: Làm theo lời nói, không làm theo hành động.

 

 2. TÔI BẢO

 Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện các động tác.
Luật chơi: Qt bảo gì, tất cả phải làm như vậy, nhưng khi nào có từ (tôi bảo) mới làm, không có từ “tôi bảo” thì không làm, ai làm sẽ bị phạt. Thí dụ:
Qt: Tôi bảo mọi người hát: bốn phương trời...
Tc: hát “Bốn phương trời”
Qt: thôi (vẫn tiếp tục hát)
Qt: tôi bảo thôi (ngưng ngay)
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi.
Lưu ý: Làm theo lời nói, không làm theo hành động.

 

3. CON CÒ, CON BÒ, ÔNG LÒ

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Sự phân biệt khác nhau để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác.
Luật chơi: Con cò: đứng 1 chân, người hơi khom, tay phải để trên trán làm mỏ cò, tay trái để đàng mông làm đuôi cò.
Con bò: khum người, 2 tay chạm đất, gối thẳng làm con bò.
Ông lò: 2 tay vòng tròn phía trước, rùn 2 gối làm hỏa lò.
Qt nói “con cò” và làm cử điệu con cò, mọi người lặp lại và làm đúng cử điệu con cò. Qt nói tiếp “Con bò”, “Ông lò” và làm cử điệu theo lời nói. Khi mọi người đã quen, Qt ra luật: “tôi nói 1 đàng, làm một nẻo, tất cả làm theo lời tôi nói, chớ đừng làm theo việc tôi làm. Ai làm sai sẽ có hình phạt”.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi.
Lưu ý: Làm theo lời nói, không theo hành động.

 

4. LỄ PHÉP 1

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác.
Luật chơi: Chào cô: tay phải vẽ ½ vòng tròn, từ vai trái vòng xuống khỏi chân phải.
Chào thầy: khoanh tay + cúi đầu.
Chào cụ: chụm 2 tay trước ngực, cúi đầu.
Chào xếp: chào kiểu lính.
Qt đi đến 1 người nào đó trong vòng tròn vừa nói vừa làm cử điệu, nhưng nói khác làm khác. Người đó phải làm theo lời nói của Qt, chứ không làm theo cử điệu của Qt. Ai làm sai, mời ra giữa vòng.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi.
Lưu ý: Làm theo lời nói, không theo hành động.

 

5. LỄ PHÉP 2

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác.
Luật chơi: Chào anh: giơ tay mặt thẳng lên trời.
Chào em: giơ tay trái thẳng lên trời.
Chào anh em: giơ cả 2 tay lên trời.
Qt nói khác làm khác, ai làm sai lời nói của Qt sẽ bị phạt.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi.
Lưu ý: Làm theo lời nói, không theo hành động.

 

6. AI LÀ VUA? AI LÀ VỊT? AI LÀ VOI? 

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác phản xạ.
Luật chơi: Vòng tròn: Qt chỉ vào 1 người và nói: Ai là vua? Người đó đáp: Ta là vua!, và giơ tay phải thẳng lên trời. Trong khi đó, 2 người hai bên quỳ xuống, cung tay theo kiểu “cúc cung” và nói “muôn tâu bệ hạ”.
Qt chỉ 1 người hỏi: Ai là vịt? Người đó miệng kêu cạp cạp cạp, 2 bàn tay đưa lên ngang mặt làm mỏ vịt. Trong khi đó, người bên phải cong tay phải sát nách, đưa cùi chỏ ra nhịp nhịp làm cánh vịt. Còn người bên trái thì đưa tay trái ra làm y như trên.
Qt chỉ 1 người hỏi: Ai là voi? Người đó làm cử điệu con voi. Trong khi đó người bên phải xoè bàn tay phải ra, đặt ngay tai mình và nhịp nhịp làm tai voi, còn người bên trái thì dùng bàn tay trái làm tai voi.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi.
Lưu ý: Làm theo lời nói, không theo hành động.

 

7. BẮN SƯ TỬ

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác phản xạ.
Luật chơi: Qt đến 1 người, đưa tay phải lên làm súng bắn “đùng, đùng”
Người đó giơ 2 tay ngang mặt, cùi chỏ sát mình, đáp “gừ gừ”
Nếu Qt làm ngược lại “Gừ gừ”, thì người đó phải bắn “đùng đùng”. Ai làm sai bị phạt.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi.
Lưu ý: Làm theo lời nói, không theo hành động.


8. NÓI MỘT ĐÀNG LÀM MỘT NẺO

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói để thực hiện hành động.
Luật chơi: Tất cả nói cái Qt chỉ, và chỉ cái Qt nói. Ai sai bị phạt, Thí dụ:
Qt nói: Đây là con mắt của tôi (tay Qt chỉ lỗ mũi).
Tc: Đây là lỗ mũi của tôi (tay chỉ con mắt).
Qt: Đây là cái đầu của tôi (chỉ đít).
Tc: Đây là cái đít của tôi (chỉ đầu).
Mục đích: Làm sôi động, vui tươi, phấn khởi.
Lưu ý: Làm theo lời nói, không theo hành động.

 

9. NGƯỜI – SÓI – SÚNG

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác phản xạ.
Luật chơi: Tập trung thành vòng tròn.
Người: đứng tư thế nghiêm.
Sói: 2 tay đưa ngang 2 tai, xoè ra làm tai sói.
Súng: tay phải đưa ra làm súng
Luật chơi: Qt đến 1 người nào đó:
- Nếu Qt làm súng thì người đó làm người.
- Nếu Qt làm người thì người đó làm sói.
- Nếu Qt làm sói thì người đó làm súng
Qt làm càng lúc càng nhanh, ai làm sai sẽ bị phạt.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi.
Lưu ý: Làm theo lời nói, không theo hành động.

 
10. SÚNG – SÓI – NGƯỜI

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, khoảng 08 người tham dự trở lên.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực hiện hành động với người đối diện.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác phản xạ.
Luật chơi: Từng 2 đội đều nhau, hoặc những người dự chơi chia làm 2 phe bằng nhau. Đứng 2 hàng đối nhau nhưng quay lưng vào nhau.
Súng: đưa 2 ngón tay phải ra trước.
Sói: mỗi bàn tay 2 ngón chỉa ra trên đầu.
Người: đứng khoanh tay.
Luật thắng thua: Súng bắn chết sói – Sói làm hại người – Người bẻ gãy súng.
* Khi Qt thổi 1 tiếng còi. 2 phe quay mặt vào nhau. Mỗi người làm 1 trong 3 cử điệu (súng – sói – người). Qt theo luật trên mà phân ai thắng ai thua.
* Thi đấu như vậy 5 lần để phân thắng bại. Có thể phân thắng bại theo đội, dựa vào tỉ số thắng thua của mỗi lần.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, có sự tranh đua.


In
Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com