08:45 | 20/12/2011

11. PHE ĐỐI LẬP

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân.
Rèn luyện: Phân biệt sự trái ngược để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác.
Luật chơi: Tất cả chia làm 01 phe đối lập với Qt, hoặc chia làm 02 phe: Hữu – Tả, phe Tả là phe đối lập. Qt hay phe Hữu nói những gì thì phe Tả nói ngược lại. Thí dụ:
Qt: Bàn tay. – Phe Tả: Bàn chân.
Qt: Đầu gối. – Phe Tả: Cùi cho
Qt: Thiên Chúa. – Phe Tả: ma quỉ.
Qt: Các thánh nam. – Phe Tả: các thánh nữ.
Qt: Tóc dài. – Phe Tả: tóc ngắn
Qt: Tóc em dài em đi trong nắng.
* Phe Tả: Tóc anh ngắn anh đi trong mưa.
- Qt: Tóc em thưa em đi trong gió.
* Phe Tả: tóc anh không có anh đi vô chùa.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, vui vẻ
Lưu ý: Làm ngược lại với người đối diện nhưng phải chính xác.

 

12. VỖ ĐẦU – XOA BỤNG

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự trái ngược để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác.
Luật chơi: Vỗ đầu: tay phải vỗ đầu theo nhịp:1= xuống; 2 = lên.
Xoa bụng: tay trái xoa bụng theo hình tròn: 1= ½ vòng; 2= ½ vòng còn lại.
Qt bắt 1 bài hát, mọi người vừa hát vừa tay phải vỗ đầu, tay trái xoa bụng hết bài hát, hát trở lại nhưng đổi tay: tay trái vỗ đầu, tay phải xoa bụng.
* Lưu ý: Vỗ đầu và xoa bụng theo nhịp bài hát. Vỗ đầu và xoa bụng cùng 1 lúc nhưng vỗ đầu cho ra vỗ đầu, xoa bụng cho ra xoa bụng.
*Ai làm sai, mời ra giữa sẽ có hình phạt.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, vui vẻ
Lưu ý: Quản trò nên giải thích và làm nháp trước.

 

13. BẠN ƠI HÃY LÀM

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Lắng nghe để thực hiện động tác.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác.
Luật chơi: “Bạn ơi hãy làm, như thế này bạn nhé, đừng có làm sai, có chi mà bạn ngại”. Qt đọc từng câu và làm cử điệu, mọi người lặp lại vừa đọc vừa làm y như Qt.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, vui vẻ


14. SÍP – SÁP

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự trái ngược để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện đúng.
Luật chơi: Đứng thành vòng tròn, Qt chỉ vào một người và nói “síp” hoặc “sáp”
*Nếu Qt nói “síp” thì người được chỉ phải nói lớn tên của người bên phải, nếu nói “sáp” thì phải nói tên của người bên trái. Ai nói sai, ra thế Qt và trò chơi tiếp tục.
*Khi mọi người khá quen, ít ai nói sai, Qt có thể đổi lại:
- Síp nói tên người bên trái
- Sáp nói tên người bên phải
*Ai nói sai, có hình phạt.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, vui vẻ
Lưu ý: Qt luôn có sẵn một số trò chơi hình phạt, và biết sử dụng nó đúng lúc. 

 

15. BẠN HAY TÔI
Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói để thực hiện đúng.
Luật chơi: Ngồi vòng tròn:
. Qt nói “trái” thì mỗi người lấy tên của người bên trái làm tên của mình.
. Qt nói “phải” thì mỗi người lấy tên của người bên phải làm tên của mình.
• Khi Qt nói Phải (hoặc Trái), liền theo đó Qt gọi tên ai thì người mang tên mới đứng lên.
• Ai sai thì phạt.
• Có thể Qt nói Phải, hoặc Trái, rồi sau đó Qt gọi 1 vài tên. Ai mang tên mới đó đổi chỗ nhau. Sau khi đổi chỗ, Qt nói “Phải” “Trái” lại, và những người “đổi chỗ” phải là tên của 2 người 2 bên mình mới tới.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, và để kết thân.
Lưu ý: Làm theo lời nói của Qt.

 

16. LƯỢM MANNA

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác.
Luật chơi: Đứng vòng tròn. Tất cả vừa nói vừa làm theo Qt.
. “Manna trên trời”: 2 tay đưa lên trời.
. “Manna dưới đất”: 2 tay hạ xuống đất.
. “Ta hốt Manna”: khum xuống, 2 tay đưa ra, rồi hốt vào.
. “Ta cho vào miệng”: Tay phải đưa vào miệng.
. “Ta nuốt Manna”: Tay phải vuốt từ miệng xuống ngực.
*Khi mọi người đã quen. Qt làm một đàng, nói một nẻo. Tất cả làm theo điều Qt nói, đừng bắt chước điều Qt làm.
*Ai làm sai, ngồi xuống, đợi trò chơi hình phạt kế tiếp.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, vui vẻ
Lưu ý: Làm theo lời nói, không làm theo hành động.

 

17. EM HỌC TOÁN LỚP 3

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: lắng nghe các số điếm để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác.
Luật chơi: Vòng tròn. Qt ôn tập những số chia chẳn cho 3: 3, 6, 9, 12, 15...
*Qt cho đếm số theo thứ tự 1, 2, 3, 4... mỗi người đếm lớn tiếng số của mình, nhưng những ai trúng nhằm số chia chẳn cho 3 (như 3, 6, 9, 12...) thì không được đếm số mà phải vỗ tay.
Thí dụ: 1 –2 * 4 – 5 * 7 – 8 - * - 10...
*Những ai đếm sai số của mình: Chết. Còn những ai trúng số chia chẳn cho 3, vừa đếm số vừa vổ tay: chết.
*Ai chết, ngồi xuống. Mỗi lần có người chết, Qt bắt đầu lại, và chỉ đếm số với những người còn sống. Theo kinh nghiệm, cuối cùng chỉ có 3 người còn sống.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, vui vẻ
Lưu ý: Làm theo lời nói một cách chính xác và linh động.

 

18. SỐNG – CHẾT – THIÊN ĐÀNG – HOẢ NGỤC

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau của lời nói để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác.
Luật chơi: Tập trung thành vòng tròn. Tất cả làm và nói theo Qt:
• “Sống” = chạy tại chỗ
• “Chết” = đứng im
• “Thiên đàng” = nhảy lên đưa tay cao chữ Vị trí
• “Hoả ngục” = ngồi đời tay bó gối.
*Khi đã quen, Qt nói một đàng, làm một nẻo. Tất cả làm theo điều Qt nói, chớ đừng bắt chước điều Qt làm.
*Ai làm sai, ngồi xuống chờ đợi hình phạt sau. Khi đã có 1 số đông người bị phạt, có thể phạt bằng trò chơi: 
“Thiên đàng hoả ngục hai quê,
Ai khéo thì nhờ, ai vụng thì sa,
Hằng đêm nhớ Chúa nhớ cha,
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn,
Linh hồn phải giữ linh hồn,
Để trong giờ chết được lên Thiên Đàng”.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, vui vẻ
Lưu ý: Làm theo lời nói một cách chính xác và linh động.


19. CÁC DẤU CÂU

 Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau của lời nói để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói và hành động để thực hiện động tác.
Luật chơi: Tập trung thành vòng tròn (đứng), tất cả vừa nói vừa làm theo Qt:
- Dấu chấm: Chấm chân phải 1 cái (.)
- Hai chấm: Nhảy dậm 2 chân, xoay người dọc (:)
- Dấu phẩy: Mũi chân phải ngoáy 1 cái (,)
- Chấm hỏi: Mũi chân phải ngoặc 1 vòng rồi dậm 1 cái (?)
- Mở ngoặc kép: Nhảy 2 chân lên trước (“)
- Đóng ngoặc kép: Nhảy 2 chân ra sau (”)
*Sau đó, Qt làm 1 đàng nói một nẻo. Tất cả phải làm theo điều Qt nói, chớ đừng làm theo cái Qt làm. Ai sai ngồi xuống, chờ sẽ bị phạt.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, vui vẻ
Lưu ý: Làm theo lời nói một cách chính xác và linh động, mà không làm theo hành động.20. LỜ ĐI

Thể loại: Trò chơi phản xạ, vận động nhẹ trong phòng hay ngoài sân, có nhiều người tham dự.
Rèn luyện: Phân biệt sự khác nhau của lời nói để thực hiện hành động.
Giáo dục: Chú ý vào lời nói để thực hiện động tác.
Luật chơi: Ngồi vòng tròn. Qt gọi tên ai thì người đó “lờ đi”, nhưng người bên phải của người đó thưa “có tôi”. 
*Ai sai (cả người được gọi người bên phải họ) thì phạt.
*Có thể Qt gọi tên ai, người đó giơ tay lên nhưng không nói gì. Còn người bên phải họ đáp “có tôi”.
Mục đích: Làm sôi động, phấn khởi, vui vẻ
Lưu ý: Làm theo lời nói một cách chính xác và linh động.

Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com