10:29 | 23/09/2016
Slogan ở bất kỳ nơi đâu dùng để quảng cáo, để gợi nhớ, để truyền cảm hứng và để tạo nguồn cảm hứng cho tất cả các thành viên tham gia.

Mọi người dường như đều có một câu slogan cho riêng mình và nếu bạn muốn tăng tinh thần đồng đội cho công ty hay tổ chức của bạn thì chắc chắn bạn nên có slogan. Nhiều khi chỉ với mục đích tạm thời như “Kill The bulldogs!” hoặc thành một câu ăn sâu vào tâm trí cho đội, nhóm và công ty của bạn như “TEAM: Less Me more We – Together we WIN”. Câu slogan bạn viết có thể làm cho Team của bạn ghi nhớ và tao ra sự hiệu quả cho cuộc chơi hoặc trong công việc.

Dưới đây là 7 bước để tạo ra được câu slogan của bạn hoặc cho Team của bạn.

1. Hãy tự hỏi bạn bản thân bạn mong muốn slogan gì? Tầm ảnh hưởng của câu slogan của bạn như thế nào? Bạn có thể tạo động lực cho mọi người trong trò chơi sắp tới, thông điệp đến mọi người về một Team tốt là gì? hoặc thông điệp mong đợi của công ty bạn là gì? hoặc đưa ra mục tiêu chất lượng cụ thể mà bạn mong muốn đạt được hoặc mục đích của Team Building hoặc tinh thần đồng đội mà bạn mong đợi

2. Quyết định bản sắc riêng mà bạn muốn thiết lập là gì. Đội ngũ nhân sự trẻ thì thông thường thích sự khôi hài or trẻ trung (Teen) một chút nhưng sẽ hưởng ứng nếu như câu slogan đó hay và ngắn gọn. (Lưu ý rằng slogan để truyền cảm hứng và tạo động lực cho mọi người chứ không phải chỉ để vui thôi).

3. Viết ra một danh sách các “dòng Típ”, hoặc một số nguyên tắc mang tính chất và ý nghĩa về văn hóa và bản sắc. “Imagine – Tưởng tưởng”, “Dream – Giấc mơ” hoặc “Achieve – thành tựu” hầu hết gợi lên sự truyền cảm, trong khi “drive – Lái (dẫn)”, “dare – dám” và “reach – đạt được” đều được gợi ý cho các hoạt động thiên về sức mạnh.

4. Sử dụng một số từ ngữ mạnh đặc biệt nên sử dụng danh từ và động từ hơn là những loại bình thường. Ví dụ: “Sư Tử là một đội mạnh trong khu vực – hoặc có thể dịch: Sư Tử là chúa sơn lâm” có thể so sánh với câu: “Sư Tử. Hãy nghe chúng gầm” hoặc câu của Tổng Thống Obama: “Yes, we can”.

5. Hãy tham khảo một số slogan gần với nghĩa và âm thanh mà bạn mong muốn. Xem họ đặt với nhau như thế nào và loại từ ngữ nào họ sử dụng nhưng đừng dùng lại và bắt trước họ. (Theo mình thì bạn có thể sử dụng nguyên văn nhưng dạng nào thì cần phải lựa chọn để cho đúng với mục đích và yêu cầu của tổ chức mà bạn mong muốn – Lúc đó thì không cần đọc bài này nữa).

6. Hay nói to câu slogan bạn viết ra và đảm bảo chắc rằng ngữ nghĩa của chúng đúng như bạn mong muốn. Truyền tải chúng đến một số nhân viên của bạn hoặc trong Team của bạn để đảm bảo rằng nó không bị sai lệch hoặc có 02 ba nghĩa bao gồm cả nghĩa bóng.

7. Hãy treo câu slogan ngay cổng vào công ty, nơi tổ chức Teambuilding hoặc nơi tổ chức các sự kiện. Hãy nghĩ ra một lời chúc mà có thể lập lại với slogan. Ví dụ trong đợt Team Builidng  một Team đã đăt tên là “3 quắn” câu slogan là “3 quắn – không sợ nắng – chơi là thắng” chẳng hạn. Sử dụng bất kỳ hình thức nào có thể để mọi người sử dụng câu slogan của bạn.

Slogan hay dùng cho Team building:

1. “Together we can”- Anonymous
2. “Yes, we can” – Obama
3. “Sure, we can”- Đại học FPT
4. “The @ challenge”- Tourist Forum
5. "There is no 'I' in TEAM" – Anonymous
6. “Alone we can do so little; together we can do so much”- Helen Keller 
7. "A single arrow is easily broken, but not ten in a bundle" – Japanese proverb
8. "A boat doesn’t go forward if each one is rowing their own way" – Swahili proverb
9. "Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success" – Henry Ford
10. "One man can be a crucial ingredient on a team, but one man cannot make a team" – Kareem Abdul Jabbar
11. "A group becomes a team when each member is sure enough of himself and his contribution to praise the skill of the others" – Norman Hidle
12. "You don't get harmony when everybody sings the same note" – Doug Floyd
....

tổng hợp từ Internet.
Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com