Xây dựng đội và tinh thần làm việc đồng đội

14:50 | 27-10-2010
Một đội bền chặt là một tập thể của những cá nhân quan tâm lẫn nhau và cam kết thực hiện nhiệm vụ. Họ luôn năng động trong việc kết hợp năng lượng

15 câu trích dẫn hay về tinh thần đồng đội

10:38 | 23-9-2016
15 câu trích dẫn hay về tinh thần đồng đội

Những đặc điểm của nhóm thắng cuộc:

09:38 | 26-8-2014
Những đặc điểm của nhóm thắng cuộc

Xây dựng mối quan hệ sao cho hiệu quả

15:16 | 4-10-2013
 “Tri thức của các chuyên gia chỉ chiếm 15% trong thành công của họ, 85% còn lại phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội”-Andrew Carnegie

Xây dựng một môi trường làm việc với lòng tin, sự tương trợ và tinh thần đồng đội

15:18 | 27-10-2010
Bạn không thể nghe kể hay đọc một câu chuyện về sự thành công mà thiếu vắng các yếu tố lòng tin
Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com