09:38 | 26/08/2014

§         Có các thành viên giỏi, hầu hết các thành viên đầu rất bình tĩnh và tự tin mặc dù họ có thể xứng đáng là những “ngôi sao“ trong đội nhưng họ luôn tạo điều kiện để cả đội có thể “toả sáng“ cùng nhau. Thường bao gồm những đội thắng lợi và có những kết hợp có hiệu quả giống như là họ có giác quan thứ 6 vậy, nhưng trên thực tế thì họ chỉ đơn thuần học cách hợp tác có hiệu quả để tất cả mọi ngườI cùng thành công khiến cả đội cũng thành công.

§         Có thói quen thắng lợi bởi vì họ luôn có nhiều kế hoạch để thành công sau lưng họ, nếu không thì họ sẽ tham gia vào mọi hoạt động và mong chờ mình sẽ chiến thắng.

§         Phát triển tính hiệp lực xuất phát từ việc thắng lợi và không chỉ được phát triển bằng những cấp số đơn giản mà còn bằng hàm mũ như 1 x 1 = 11

§         Phát triển cả năng lượng tinh thần và thể chất để vựơt qua những khó khăn.

§         Tạo ra một bầu không khí thắng lợi làm cho mọi người xung quanh hiện diện như là người chiến thắng.

§         Làm lan truyền tinh thần chiến thắng khiến những ngườI mới đến thích nghi với tinh thần hoạt động của cả đội.

§         Làm thế nào để cho các thành viên trong đội hợp tác tốt với bạn ?

§         Thường xuyên giao tiếp với mọi người và khen ngợi họ.

§         Bàn bạc với mọi người về công việc của họ.

§         Khuyến khích mọi người trong việc tham gia đặt mục tiêu cho cả nhóm.

§         Hướng dẫn mọi người về tinh thần làm việc theo nhóm, các cơ hội... 
Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com