15:18 | 27/10/2010
Xây dựng một môi trường làm việc với lòng tin, sự tương trợ và tinh thần đồng đội

Bạn không thể nghe kể hay đọc một câu chuyện về sự thành công mà thiếu vắng các yếu tố lòng tin, sự tương trợ và tinh thần đồng đội. Tôi tin rằng ba nhân tố đó nắm tính quyết định trong bất cứ một thành công nào. Và tôi cũng biết rằng các nhà quản lý hay chủ doanh nghiệp đều đồng ý là họ cố gắng mỗi ngày để đạt được những nhân tố đó trong công việc và đội ngũ nhân viên của họ.

Công việc và đời tư của chúng ta đầy ắp những thử thách và chúng ta ngày càng lệ thuộc vào những người có thể giúp chúng ta làm việc trôi chảy và hiệu quả. Và thật là phiền phức nếu những người này không biết giữ lời. Trong một bản đánh giá mà tôi từng thực hiện, việc không giữ lời là một trong những điều bạn không nên làm với tôi. Kết luận từ bản đánh giá cho thấy rằng bạn không nên nói với Glenn bạn sắp làm điều gì đó và sau đó chẳng chịu làm việc đó.

Vậy thì, phải làm thế nào đây? Theo kinh nhiệm tư vấn của tôi, tôi lên kế hoạch và tổ chức những buổi họp ngoài chương trình ở những địa điểm không liên quan đến công việc, ở đó tôi làm việc để khách hàng hiểu rõ những thành tố của tinh thần đồng đội, xây dựng lòng tin và sự tương trợ trong đội ngũ nhân viên của họ. Tôi lắng nghe những khó khăn tồn tại trong đội và nghiên cứu phát triển những phương cách để giải quyết tình trạng đó. Tôi cũng nghiên cứu cách làm của những chuyên gia khác trong lĩnh vực này.

www.teambuilding.com.vn


Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com