Teambuilding - nghệ thuật và hơn thế nữa…

11:33 | 16-12-2010

Những triết lý đã được rút ra: tinh thần hợp tác, sự phân chia nhiệm vụ, hỗ trợ lẫn nhau… trong quá trình làm việc theo nhóm. Đó chỉ là một phần rất nhỏ của khóa học Methodology: Teambuilding through confidence track

Teambuilding kết tình đồng đội

14:14 | 9-12-2010
Teambuilding đề cao giá trị tập thể … Teambuilding giúp thành viên trong nhóm đánh giá lẫn nhau… Trò chơi teambuilding đem đến ý nghĩa kết nối “tinh thần đồng đội” rất rõ.

17 Quy tắc làm việc nhóm John C.Maxwell P2 (Bức Tranh Toàn Cảnh.)

09:20 | 25-3-2015
John C. Maxwell - Ông là Guru, bậc thầy nổi tiếng nhất thế giới về nghệ thuật lãnh đạo.
Được coi là "thầy phù thủy về nghệ thuật lãnh đạo". Ông đã giảng dạy về các nguyên tắc lãnh đạo của mình tới 500 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, Viện Quân sự Hoa Kỳ ở Miền Tây, và cả các Hiệp hội thể thao như: NCAA, NBA và NFL.

17 Quy tắc làm việc nhóm John C.Maxwell P1

08:43 | 25-3-2015
John C. Maxwell - Ông là Guru, bậc thầy nổi tiếng nhất thế giới về nghệ thuật lãnh đạo.
Được coi là "thầy phù thủy về nghệ thuật lãnh đạo". Ông đã giảng dạy về các nguyên tắc lãnh đạo của mình tới 500 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, Viện Quân sự Hoa Kỳ ở Miền Tây, và cả các Hiệp hội thể thao như: NCAA, NBA và NFL.

How To Build A Winning Team

10:10 | 27-8-2013
How To Build A Winning Team - 5 Best Team Building Practices
1
2
Xem tiếp
Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2018 Liên hệ: mkt@aqlteambuilding.com