09:58 | 25/05/2011

Dựng Cầu Mà Đi

- Mỗi tổ cử ra 10 người, xếp hàng dọc trước vạch xuất phát. Trước mỗi tổ có xếp 4 cái bao liên tiếp nhau, sát vạch xuất phát và hướng về điểm đích.

- Còi thổi 10 người của mỗi tổ dồn hàng lên 3 cái bao phía trước. Người phía sau lấy cái bao cuối cùng chuyền lên phía trước. Người đầu tiên cầm lấy và xếp tiếp theo phía trước. Xong dồn hàng lên nữa và lấy bao cuối chuyền nối tiếp như thế cho tới điểm đích thì thắng.

* Lưu ý: 4 cái bao phải được xếp nối sát nhau.

Đạp Bong Bóng

- Mỗi tổ cử ra một người. Người này đeo hai cái bong bóng thổi to ở hai mắt cá chân và ra giữa vòng tròn.

- Những người còn lại tạo thành một vòng tròn nắm tay nhau.

- Bắt đầu chơi, những người đeo bong bóng ở giữa vòng tròn tìm cách dùng chân đạp bong bóng của người khác, nhưng phải bảo vệ bong bóng của mình. Cuối cùng ai còn bong bóng và đạp được nhiều là thắng cuộc.

* Lưu ý: Bong bóng được cột sát mắt cá chân và được thổi to như nhau.

Đập Bong Bóng

- Cột một chùm bong bóng khoảng 10 cái được thổi to để dưới đất. (hoặc cho nước vào và thổi bong bóng lên rồi treo trên cây).

- Mỗi tổ cử ra một người. Người này bị bịt mắt và cầm một khúc cây dài 2 m, đứng cách chùm bong bóng chừng 6m.

- Bắt đầu chơi, người này đứng tại chỗ quay 3 vòng và đi tới chùm bong bóng, dùng cây đập 3 cái liên tiếp. Bể bao nhiêu cái là bấy nhiêu điểm.

* Lưu ý: Chân không được chạm chùm bong bóng, khi đập phải giơ gậy cao lên và đập xuống ngay không quơ qua quơ lại.

Tìm Dép Tiếp Sức

- Mỗi người trong tổ bỏ đôi dép của mình vào một cái bao lộn xộn.

- Các tổ xếp hàng dọc dưới vạch xuất phát cách vạch xuất phát 10m, để cái bao đựng dép trước mỗi tổ.

- Bắt đầu chơi, người thứ nhất mỗi tổ chạy lên mở bao tìm đôi dép của mình rồi mang vào chân chạy về, người thứ hai tiếp tục cho đến hết. Tổ nào xong trước là đạt.

* Lưu ý: Khi tìm dép không được để dép trong bao rơi ra ngoài.

Chim Tha Rắn Bỏ Thùng

- Mỗi người trong tổ ngậm một khúc cây khoảng một gang tay làm mỏ chim.

- Một số con rắn được làm bằng những sợi dây dù hoặc ni lông khoảng 2 gang tay đặt trên cây ngang phía trước mỗi tổ. Cách mỗi tổ khoảng 10 m, đặt một cái thùng.

- Bắt đầu chơi lần lượt từng NC của mỗi tổ chạy lên, dùng mỏ chim xỏ vào lưng rắn đem lên bỏ vào thùng (không được dùng tay). Và tiếp tục như thế cho đến hết. Tổ nào mang được rắn bỏ vào thùng nhiều thì thắng cuộc.

* Lưu ý: Rắn nào bị rớt ra khỏi mỏ chim thì bị loại.

Dùng Quạt Nâng Bong Bóng Bỏ Vào Rổ

- Một đống bong bóng đã được thổi sẵn. Mỗi tổ có một cái rổ để cách xa đống bong bóng khoảng 10m. Các tổ xếp hàng dọc trước đống bong bóng, mỗi tổ có một cây quạt.

- Bắt đầu chơi người đầu tiên mỗi tổ cầm quạt chạy lên đón bong bóng, dùng quạt nâng (múc) một cái bong bóng lên, đem đi bỏ vào rổ rồi chạy về đưa quạt cho người thứ 2. Người thứ 2 tiếp tục như thế cho đến hết.

* Lưu ý: Khi bóng rớt dọc đường thì phạm lỗi. Có thể qui định trong 2 phút tổ nào quạt được nhiều bóng bỏ vào rổ là đạt.

Chống Xuồng Vận Tải Đạn Qua Sông

- Mỗi tổ có 2 cái ghế đặt trước vạch xuất phát. Một số bong bóng chưa thổi và dây thun để ở đó. Cách khoảng 5m có một cái giỏ cho mỗi tổ.

- Bắt đầu chơi các tổ xếp hàng dọc trước vạch xuất phát. Người đầu tiên mỗi tổ thổi một cái bong bóng và cột lại ngậm vào miệng rồi dùng một cái ghế leo lên và truyền ghế kia tới trước, bước qua đi như thế cho tới phía sau cái giỏ. Vẫn đứng tư thế trên ghế khom người xuống nhả bong bóng vào giỏ và vòng trở về. Người thứ 2 tiếp tục như thế. Trong vòng khoảng 4 phút, tổ nào được nhiều bong bóng vào giỏ là thắng.

* Lưu ý: Khi đi trên ghế chân không được chạm đất. Nếu té ngã thì phải xach ghế chạy về để em khác tiếp tục. Còn nếu trên đường trở về mà chạm đất hoặc té ngã cứ đứng lên tiếp tục. Bóng nhả ngoài giỏ không tính. Kích cỡ bong bóng thổi to như nhau.

Cây Vả Ra Trái

- Mỗi tổ ngồi hàng ngang đều nhau. Người ở đầu hàng cầm một bịch bong bóng chưa thổi. Người cuối hàng được bịt mắt, người kế cuối cầm một chùm dây thun. Cách cuối hàng mỗi tổ khoảng 8m có dựng một nhánh cây.

- Bắt đầu chơi người thứ nhất đưa một bong bóng cho người thứ 2. Người này thổi to và chuyền cho người thứ 3 cứ thế chuyền cho tới người kế cuối, người này lấy dây thun buộc lại đưa cho người cuối hàng bị bịt mắt, mò tìm lên nhánh cây treo vào đấy. Cứ thế tiếp tục trong vòng 4 phút tổ nào được nhiều trái (bong bóng) trên nhánh cây là thắng cuộc.

* Lưu ý: Các trái vả (bong bóng) phải được thổi to như nhau. Chuyền qua từng người một, mỗi lần chuyền một trái. Treo lộn nhánh cây của tổ khác thì tổ khác được hưởng. Bóng bể hoặc rớt không tính.

Tiếp Sức Mò Vàng

- Các tổ xếp hàng dọc trước vạch xuất phát. Phía trước mỗi tổ có một thau nước và một số trái táo ở trong thau đủ cho số người trong tổ.

- Bắt đầu chơi người thứ nhất chạy lên dùng miệng mò tìm trái táo trong thau nước và ngậm chạy về. Tiếp tục người thứ 2 chạy lên mò tìm táo trong thau nước và tiếp tục người thứ ba cho tới hết. Tổ nào xong trước không phạm lỗi là thắng cuộc.

* Lưu ý: Người này về đến vạch xuất phát thì người kia mới được chạy tiếp. Dùng miệng mò tìm chứ không được dùng tay.

 

In
1
2
Xem tiếp
Thư viện ảnh
 Bản quyền © 2017